CInt Function

Muunnetaan mikä tahansa merkkijono- tai numeerinen lauseke kokonaisluvuksi.

Syntaksi:


CInt (lauseke1)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Lauseke1: mikä tahansa muunnettava numeerinen tai merkkijonolauseke. Jos lauseke1 ylittää arvoalueen -32768 ... 32767 rajat, LibreOffice Basic ilmoittaa ylivuotovirheestä. Kun muunnetaan merkkijonolauseketta, luku pitää kirjoittaa normaalina tekstinä ("123,5"), käyttöjärjestelmän oletuslukumuodon mukaisesti.

Tämä funktio pyöristää luvun desimaaliosan lähimpään kokonaislukuun (merkkijonot katkaistaan).

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Please support us!