CBool Function

CBool muuntaa merkkijono- tai numeerisen vertailun Boolen lausekkeeksi tai muuntaa numeerisen lausekkeen Boolen lausekkeeksi.

Syntaksi:


CBool (lauseke1 {= | <> | < | > | <= | >=} lauseke2) tai CBool (luku1)

Palautusarvo:

Bool-tyypin totuusarvo

Parametrit:

Lauseke1, lauseke2: verrattavat merkkijono- tai numeeriset lausekkeet. Jos lausekkeet vastaavat vertailuehtoa CBool-palauttaa tosiarvon True, muuten palautetaan arvo False (epätosi).

Luku1: mikä tahansa muunnettava numeerinen lauseke. Jos lauseke on yhtä suuri kuin 0, palautetaan False-arvo, muuten palautusarvona on True (tosi).

Seuraavassa esimerkissä CBool-funktio tulkitsee Instr-funktion palautusarvoa. Funktio tutkii, esiintyykö sana "ja" käyttäjän kirjoittamassa lauseessa.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleCBool
Dim sText As String
  sText = InputBox ("Ole hyvä ja kirjoita lyhyt lause:")
  ' Tutkitaan, esiintyyk√∂ ¬Ľja¬ę lauseessa.
  ' seuraavan käskyrivin asemesta
  ' If Instr(Input, "and")<>0 Then...
  ' CBool-funktiota käytetään seuraavasti:
  If CBool(Instr(sText, "and")) Then
    MsgBox "Sana 'ja' esiintyy lauseessasi!"
  EndIf
End Sub

Please support us!