CDec Function

Muunnetaan merkkijono- tai numeerinen lauseke desimaalilausekkeeksi.

Syntaksi:


CDec(lauseke1)

Palautusarvo:

Desimaaliluku.

Parametri:

Lauseke1: mikä tahansa muunnettava merkkijono- tai numeerinen lauseke.

Please support us!