CCur Function

Ccur muuntaa merkkijonolausekkeen numeeriseksi tai valuuttalausekkeeksi. Paikalliset asetukset otetaan huomioon desimaalierottimessa ja valuuttasymboleissa.

Syntaksi:


CCur(Expression As Variant) As Currency

Paluuarvo:

Currency

Parametrit:

Expression: Any string or a numeric expression that you want to convert to a number.
CCur(EMPTY) returns 0.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

6 Ylivuoto

Esimerkki:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Please support us!