Exit Statement

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

Syntaksi:


Exit Do, Exit For, Exit Function, Exit Property, Exit Sub

Parametrit:

Exit Do

Kelvollinen vain Do...Loop -rakenteen sisällä silmukasta poistumiseen. Ohjelman suoritus jatkuu Loop-lauseen jälkeen. Jos Do...Loop -rakenteet ovat sisäkkäisiä, siirtyy ohjelman suoritus vain yhden tason ylemmäksi sisäkkäisissä silmukoissa.

Exit For

Kelvollinen vain For...Next -rakenteen sisällä silmukasta poistumiseen. Ohjelman suoritus jatkuu Next-lauseen jälkeen. Sisäkkäisissä silmukoissa siirtyy ohjelman suoritus vain yhden tason ylemmäksi.

Exit Function

Poistuminen Function-aliohjelmasta tapahtuu välittömästi. Ohjelman suoritus jatkuu Function-kutsua seuraavasta lauseesta.

Exit Property

Exits the Property procedure immediately. Program execution continues with the statement that follows the Property call.

Exit Sub

Tapahtuu välitön poistuminen aliohjelmasta. Ohjelman suoritus jatkuu Sub-kutsua seuraavasta lauseesta.

Huomautus-kuvake

Exit-lauseella ei määritetään rakenteen loppua eikä sitä pidä sekoittaa End-lauseeseen.


Esimerkki:


Sub ExampleExit
Dim sReturn As String
Dim sListArray(10) As String
Dim siStep As Single
  For iStep = 1 to 10 ' täytetään taulukko testiaineistolla aakkosten alkupäästä
    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)
    MsgBox sListArray(siStep)
  Next siStep
  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")
  Print sReturn
End Sub
 
Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer
Dim iCount As Integer
' Linsearch etsii TextEntry:ä sList()-tekstitaulukosta
' Palautetaan rivinumero tai 0 ( Null)
  For iCount=1 To Ubound( sList() )
    If sList( iCount ) = sItem Then
      Exit for ' sItem löytyi
    End If
  Next iCount
  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0
  LinSearch = iCount
End Function

Please support us!