Switch Function

Switch tulkitsee argumenttien luetteloa, joka koostuu lausekkeista ja niitÀ seuraavista arvoista. Switch-funktio palauttaa arvon, joka liittyy lausekkeeseen, joka vÀlitetÀÀn tÀlle funktiolle.

Syntaksi:


Switch (Expression1, Value1[, Expression2, Value2[..., Expression_n, Value_n]]) As Variant

Parametrit:

Switch-funktio tulkitsee lausekkeita vasemmalta oikealle ja palauttaa sitten arvon, joka on ensimmÀisen True-totuusarvoisen parametrilausekkeen parina. Jos lausekkeet ja arvot eivÀt ole pareina, tapahtuu ajon aikainen virhe.

Lauseke: lauseke, joka tulkitaan.

Arvo: arvo, joka halutaan palauttaa, kun lausekkeen totuusarvo on True.

Seuraavassa esimerkissÀ Switch-funktiossa liitetÀÀn tieto sukupuolesta nimitietoon, joka vÀlitetÀÀn funktiollekin:

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleSwitch
Dim sGender As String
    sGender = GetGenderIndex( "John" )
    MsgBox sGender
End Sub
 
Function GetGenderIndex (sName As String) As String
    GetGenderIndex = Switch(sName = "Jane", "nainen", sName = "John", "mies")
End Function

Please support us!