Rem Statement

Määrittää, että ohjelmarivi on kommentti.

Syntaksi:

Rem Text

Parametrit:

Teksti1 mikä tahansa teksti, joka toimii kommenttina.

Vihje-kuvake

Heittomerkkiä voidaan käyttää merkitsemään tekstiriviä kommentiksi Rem-avainsanan asemesta. Tämä yksinkertainen lainausmerkki voidaan lisätä ohjelmakoodirivin loppuunkin kommentteineen.


Huomautus-kuvake

Rivin lopun kahtena viimeisenä merkkinä voidaan käyttää välilyöntiä ja alaviivamerkkiä ( _), jolloin looginen rivi jatkuu seuraavalle näkyvälle riville. Jotta kommenttiriviä voisi jatkaa, pitää "Option Compatible" esiintyä samassa Basic-moduulissa.


Esimerkki:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    ' Tällä rivillä ei tapahdu mitään
End Sub

Please support us!