FreeLibrary Function

Vapauttaa DLL:än, joka on ladattu Declare-lauseella. Vapautettu DLL ladataan samalla uudestaan, jos yhtäkin sen funktioista kutsutaan. Katso myös: Declare

Syntaksi:


FreeLibrary (LibName As String)

Parametrit:

LibName: merkkijonolauseke, joka määrittää DLL:n nimen.

Huomautus-kuvake

FreeLibrary voi vapauttaa vain DLL:ät, jotka on ladattu Basic-ajon aikana.


Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Please support us!