Choose Function

Choose palauttaa valitun arvon argumenttiluettelosta.

Syntaksi:


Choose (indeksi, valinta1[, valinta2, ... [,valinta_n]])

Parametrit:

Indeksi: numeerinen lauseke, joka määrittää, mikä arvo palautetaan.

Valinta1: mikä tahansa lauseke, joka on yksi mahdollinen valittava.

Choose-funktio palauttaa yhden arvon lausekkeiden luettelosta indeksin perusteella. Jos indeksi = 1, funktio palauttaa luettelon ensimmäisen lausekkeen, Jos indeksi = 2 palautetaan seuraava lauseke ja niin edelleen.

Jos indeksin arvo on vähemmän kuin 1 tai se on suurempi kuin lausekkeiden määrä luettelossa, funktio palauttaa Null-arvon (tyhjän).

Seuraavassa esimerkissä käytetään Choose-funktiota yhden merkkijonon valintaan useista merkkijonoista, jotka ovat osa valikkoa:

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleChoose
Dim sReturn As String
    sReturn = ChooseMenu(2)
    Print sReturn
End Sub
 
Function ChooseMenu(Index As Integer)
    ChooseMenu = Choose(Index, "Quick Format", "Save Format", "System Format")
End Function

Please support us!