Lisää lauseita

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call Statement

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Choose Function

Choose palauttaa valitun arvon argumenttiluettelosta.

Declare Statement

Esittelee ja määrittelee DLL-tiedoston aliohjelman, joka halutaan suorittaa LibreOffice Basicista käsin.

End Statement

Päättää proseduurin tai lohkon.

Exit Statement

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

FreeLibrary Function

Vapauttaa DLL:än, joka on ladattu Declare-lauseella. Vapautettu DLL ladataan samalla uudestaan, jos yhtäkin sen funktioista kutsutaan. Katso myös: Declare

Function Statement

Function-lauseella määritellään aliohjelma, jota voidaan käyttää lausekkeena, joka määrittää palautusarvon tyyppeineen.

Rem Statement

Määrittää, että ohjelmarivi on kommentti.

Stop Statement

Pysäyttää Basic-ohjelman ajon.

Sub Statement

Määrittää aliohjelman.

Switch Function

Switch tulkitsee argumenttien luetteloa, joka koostuu lausekkeista ja niitä seuraavista arvoista. Switch-funktio palauttaa arvon, joka liittyy lausekkeeseen, joka välitetään tälle funktiolle.

With Statement

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Please support us!