GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

Syntaksi:


GoSub label[:]

Parametrit:

label: A line identifier indicating where to continue execution. The scope of a label in that of the routine it belongs to.

The GoSub statement calls a local subroutine indicated by a label from within a subroutine or a function. The name of the label must end with a colon (":").


 Sub/Function foo
   ' statements
   GoSub label
   ' statements
   Exit Sub/Function
 label:
   ' statements
   Return
 End Sub/Function
Varoitus-kuvake

Jos ohjelma tulee Return-lauseeseen, jota ei edellä GoSub-lause, LibreOffice Basic palauttaa virheilmoituksen. Käytä Exit Sub- tai Exit Function-lauseita varmistamaan, että ohjelma poistuu Sub- tai Function-rutiinista ennen seuraavaa Return-lausetta.


Seuraavassa esimerkissä havainnollistetaan GoSub- ja Return-lauseiden käyttöä. Aliohjelmaosio suoritetaan kahdesti, kun ohjelma laskee kahden käyttäjän syöttämän luvun neliöjuuren.

Esimerkki:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox$ ("Anna ensimmäinen luku: ","NumberInput"))
  iInputb = Int(InputBox$ ("Anna ensimmäinen luku: ","NumberInput"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "Neliöjuuri luvusta";iInputa;" on";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "Neliöjuuri luvusta";iInputb;" on";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Please support us!