Select...Case Statement

Määritetään yksi tai useampia lauselohkoja, joista korkeintaan yksi suoritetaan riippuen lausekkeen arvosta.

Syntaksi:

Select Case syntax


 Select Case expression
   Case values
    Lauselohko
 [ Case values2
    Lauselohko]
 [ Case Else
    Lauselohko]
 End Select

Parametrit:

expression: Any expression that controls if the statement block that follows the respective Case clause is executed.

values: Any value list that is compatible with the expression. The statement block that follows the Case clause is executed if expression matches values.

Esimerkki:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Luvut 1:stä 5:een"
    Case 6, 7, 8
      Print "luvut 6:sta 8:aan"
    Case 8 To 10
      Print "suurempi kuin 8"
    Case Else
      Print "Välin 1...10 ulkopuolella"
  End Select
End Sub

If statement

Iif or Switch functions

Please support us!