Ehtojen lauseet

Oheiset lauseet perustuvat ehtojen asettamiseen.

If...Then...Else Statement

Defines one or more statement blocks that you only want to execute if a given condition or expression is True.

Select...Case Statement

Määritetään yksi tai useampia lauselohkoja, joista korkeintaan yksi suoritetaan riippuen lausekkeen arvosta.

IIf Function

Iif palauttaa toisen kahdesta funktion tulosvaihtoehdostaan, riippuen tulkitun lausekkeen totuusarvosta.

Please support us!