Oct Function

Oct palauttaa luvun oktaalilukuna.

Syntaksi:


Oct (luku1)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Luku1: numeerinen lauseke, joka halutaan muuntaa oktaaliarvoksi.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

Please support us!