Sgn Function

Sign palauttaa kokonaisluvun, joka on -1, 0 tai 1. Ne ilmaisevat sen, onko funktioon välitetty luku negatiivinen, nolla vai positiivinen.

Syntaksi:


Sgn (luku1)

Palautusarvo:

Integer

Parametrit:

Luku1: numeerinen lauseke, jonka perusteella funktio palauttaa arvon.

Number

Palautusarvo

negatiivinen

Sgn palauttaa arvon -1.

0

Sgn palauttaa arvon 0.

positiivinen

Sgn palauttaa arvon 1.


Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleSgn
    Print sgn(-10) ' palauttaa arvon -1
    Print sgn(0) ' palauttaa arvon 0
    Print sgn(10) ' palauttaa arvon 1
End Sub

Please support us!