Lausekkeen etumerkit

Tämä funktio palauttaa numeerisen lausekkeen etumerkin.

Sgn Function

Sign palauttaa kokonaisluvun, joka on -1, 0 tai 1. Ne ilmaisevat sen, onko funktioon välitetty luku negatiivinen, nolla vai positiivinen.

Please support us!