Abs Function

Abs palauttaa numeerisen lausekkeen itseisarvon.

Syntaksi:


Abs (luku1)

Palautusarvo:

Double

Parametrit:

Luku1: numeerinen lauseke, josta halutaan palauttaa itseisarvo. Positiivinen luvut ja nolla palautetaan muuttumattomina, kun taas negatiiviset luvut muunnetaan positiivisiksi luvuiksi.

Seuraavassa esimerkissä Abs-funktiota käytetään kahden luvun erotuksen laskemisessa. Tulokseen ei vaikuta se, missä järjestyksessä luvut syötetään.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Syötä ensimmäinen määrä","Arvon syöttö"))
    siW2 = Int(InputBox("Syötä toinen määrä","Arvon syöttö"))
    Print "Erotus on "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Please support us!