Itseisarvot

Tämä funktio palauttaa itseisarvoja.

Abs Function

Abs palauttaa numeerisen lausekkeen itseisarvon.

Please support us!