Int Function

Int palauttaa luvun kokonaisosan

Syntax:

Int (luku1)

Return value:

Double

Parameters:

Number: mikä tahansa kelvollinen numeerinen lauseke.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Example:


Sub ExampleInt
    Print Int(3.99) ' palauttaa arvon 3
    Print Int(0) ' palauttaa arvon 0
    Print Int(-3.14159) ' palauttaa arvon -4
End Sub

Please support us!