Fix Function

Fix palauttaa luvun kokonaisosan katkaisemalla desimaaliosan pois.

Syntax:

Fix (lauseke1)

Return value:

Double

Parameters:

Lauseke1: numeerinen lauseke, josta halutaan palauttaa kokonaislukuarvo.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Example:


Sub ExampleFix
    Print Fix(3.14159) ' palauttaa arvon 3.
    Print Fix(0) ' palauttaa arvon 0.
    Print Fix(-3.14159) ' palauttaa arvon -3.
End Sub

Please support us!