Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Fix Function

Fix palauttaa luvun kokonaisosan katkaisemalla desimaaliosan pois.

Int Function

Int palauttaa luvun kokonaisosan

Frac Function

Returns the fractional portion of a number.

Please support us!