Neliöjuuren laskeminen

Tätä funktiota käytetään neliöjuurien laskentaan.

Sqr Function

Lasketaan numeerisen lausekkeen neliöjuuri.

Please support us!