Log Function (BASIC)

Log palauttaa luvun luonnollisen logaritmin.

Syntaksi:


Log (luku1)

Paluuarvo:

Double

Parametrit:

Luku1: Mikä tahansa numeerinen lauseke, jonka luonnollinen logaritmi halutaan laskea.

Luonnollinen logaritmi on logaritmi, jonka kantaluku on e. Kantaluku e on vakio, jonka likiarvo on 2,718282...

Minkä tahansa kantaluvun (n) mukainen logaritmi mille tahansa luvulle (x) voidaan laskea jakamalla x:n luonnollinen logaritmi n:n luonnollinen logaritmilla, kuten tässä:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Kertominen logaritmifunktioilla"
End Sub

Please support us!