Exp Function

Exp palauttaa luonnollisen logaritmin kantaluvun (e = 2,718282) korotettuna määrättyyn potenssiin.

Syntaksi:


Exp (luku1)

Palautusarvo:

Double

Parametrit:

Luku1: mikä tahansa numeerinen lause, joka määrittää potenssin, johon "e" (luonnollisen logaritmin kantaluku) halutaan korottaa. Potenssin pitää olla perustarkkuuden luvuilla pienempi tai yhtä suuri kuin 88,02969 ja kaksoistarkkuuden luvuilla pienempi tai yhtä suuri kuin 709,782712893. Tämä siksi, koska LibreOffice Basic palauttaa ylivuotovirheen suuremmilla arvoilla. (Basic käyttää sisäisesti desimaalierottimena pistettä)

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Logaritmeilla kertominen"
End Sub

Please support us!