Tan Function

Lasketaan kulman (radiaaneina) tangentti.

Using the angle Alpha, the Tan function calculates the ratio of the length of the side opposite the angle to the length of the side adjacent to the angle in a right-angled triangle.

Tan(Alpha) = side opposite the angle/side adjacent to angle

Syntaksi:


Tan (Number As Double) As Double

Paluuarvo:

Double

Parametrit:

Luku1: numeerinen lauseke, jolle halutaan laskea tangentti (radiaaneissa).

To convert degrees to radians, multiply by Pi/180. To convert radians to degrees, multiply by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


' Tässä esimerkissä, käyttäjä voi tehdä seuraavat syötteet suorakulmaiselle kolmiolle:
' Kulman vastainen sivu ja kulma (asteissa), joista lasketaan kulman viereisen kateetin pituus:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3.1415926 on esimääritelty vakio
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d2 = InputBox("Anna alfa-kulman vastaisen sivun pituus: ","Vastainen kateetti")
    dAlpha = InputBox("Anna alfa-kulma (asteissa): ","Alfa")
    Print "kulman viereisen kateetin pituus on"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!