Tan Function

Lasketaan kulman (radiaaneina) tangentti.

Käyttäen alfa-kulmaa, Tan-funktio laskee kulman vastaisen sivun ja viereisen sivun pituuksien suhteen suorakulmaisessa kolmiossa.

Tan(alfa) = kulman vastakkainen sivu/kulman viereinen kateetti

Syntaksi:


Tan (luku1)

Palautusarvo:

Double

Parametrit:

Luku1: numeerinen lauseke, jolle halutaan laskea tangentti (radiaaneissa).

Asteiden muuntamiseksi radiaaneiksi, kerro radiaanit termillä Pi/180. Radiaanien muuntamiseksi asteiksi, kerro radiaanit termillä 180/Pi.

asteet=(radiaanit*180)/Pi

radiaanit=(asteet*Pi)/180

Pi on likiarvona piistä noin 3,141593.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


' Tässä esimerkissä, käyttäjä voi tehdä seuraavat syötteet suorakulmaiselle kolmiolle:
' Kulman vastainen sivu ja kulma (asteissa), joista lasketaan kulman viereisen kateetin pituus:
Sub ExampleTangens
' Pi = 3.1415926 on esimääritelty vakio
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d2 = InputBox("Anna alfa-kulman vastaisen sivun pituus: ","Vastainen kateetti")
    dAlpha = InputBox("Anna alfa-kulma (asteissa): ","Alfa")
    Print "kulman viereisen kateetin pituus on"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!