Sin Function

Sin laskee kulman sinin. Kulma on radiaaneissa. Tulos on välillä -1 ... 1.

Using the angle Alpha, the Sin function returns the ratio of the length of the opposite side of an angle to the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Sin(Alpha) = side opposite the angle/hypotenuse

Syntaksi:


Sin (Number As Double) As Double

Paluuarvo:

Double

Parametrit:

Luku: numeerinen lauseke, joka määrittää sen kulman radiaaneissa, jolle halutaan laskea sini.

To convert degrees to radians, multiply degrees by Pi/180, and to convert radians to degrees, multiply radians by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


' Tässä esimerkissä, käyttäjä voi tehdä seuraavat syötteet suorakulmaiselle kolmiolle:
' Kulman vastainen sivu ja kulma (asteissa), joista lasketaan hypotenuusan pituus:
Sub ExampleSine
' Pi = 3.1415926 on ennalta määritelty muuttuja
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d2 = InputBox("Anna alfa-kulman vastaisen sivun pituus: ","Vastainen kateetti")
    dAlpha= InputBox("Anna alfa-kulma (asteissa): ","Alfa")
    Print "Hypotenuusan pituus on"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!