Sin Function

Sin laskee kulman sinin. Kulma on radiaaneissa. Tulos on välillä -1 ... 1.

Käyttäen alfa-kulmaa, Sin-funktio laskee kulman vastaisen sivun ja hypotenuusan pituuksien suhteen suorakulmaisessa kolmiossa.

Sin(alfa) = vastakkainen sivu/hypotenuusa

Syntaksi:


Sin (luku1)

Palautusarvo:

Double

Parametrit:

Luku: numeerinen lauseke, joka määrittää sen kulman radiaaneissa, jolle halutaan laskea sini.

Asteiden muuntamiseksi radiaaneiksi, kerro radiaanit termillä Pi/180. Radiaanien muuntamiseksi asteiksi, kerro radiaanit termillä 180/Pi.

asteet=(radiaanit*180)/Pi

radiaanit=(asteet*Pi)/180

Pi on likiarvona piistä noin 3,141593.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


' Tässä esimerkissä, käyttäjä voi tehdä seuraavat syötteet suorakulmaiselle kolmiolle:
' Kulman vastainen sivu ja kulma (asteissa), joista lasketaan hypotenuusan pituus:
Sub ExampleSine
' Pi = 3.1415926 on ennalta määritelty muuttuja
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d2 = InputBox("Anna alfa-kulman vastaisen sivun pituus: ","Vastainen kateetti")
    dAlpha= InputBox("Anna alfa-kulma (asteissa): ","Alfa")
    Print "Hypotenuusan pituus on"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!