Cos Function

Cos laskee kulman kosinin. Kulma on radiaaneissa. Vastaus on välillä -1 ... 1.

Using the angle Alpha, the Cos function calculates the ratio of the length of the side that is adjacent to the angle, divided by the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Cos(Alpha) = Adjacent/Hypotenuse

Syntaksi:


Cos (Number As Double) As Double

Paluuarvo:

Double

Parametrit:

Luku: numeerinen lauseke, joka määrittää sen kulman radiaaneissa, jolle halutaan laskea kosini.

Asteiden muuntamiseksi radiaaneiksi, kerro radiaanit termillä pi/180. Radiaanien muuntamiseksi asteiksi, kerro radiaanit termillä 180/pi.

asteet=(radiaanit*180)/Pi

radiaanit=(asteet*pi)/180

Pi is here the fixed circle constant with the rounded value 3.14159...

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


' Tämä esimerkkiohjelma ottaa syötteenä vastaan suorakulmaisen kolmion ...
' ... yhden kulman (asteissa) ja sen viereisen sivun ja laskee hypotenuusan pituuden:
Sub ExampleCosinus
' Pi = 3.1415926 (pii pyöristettynä)
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Anna alfa-kulman viereisen kateetin pituus: ","Viereinen kateetti")
    dAngle = InputBox("Anna alfa-kulma (asteissa): ","Alfa")
    Print "Hypotenuusan pituus on"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Please support us!