Trigonometriset funktiot

LibreOffice Basicin tukemat trigonometriset funktiot ovat ohessa.

Atn Function

Atn on trigonometrinen funktio, joka palauttaa numeerisen lausekkeen arkustangentin. Palautusarvo on välillä -pii/2 ... +pii/2.

Cos Function

Cos laskee kulman kosinin. Kulma on radiaaneissa. Vastaus on välillä -1 ... 1.

Sin Function

Sin laskee kulman sinin. Kulma on radiaaneissa. Tulos on välillä -1 ... 1.

Tan Function

Lasketaan kulman (radiaaneina) tangentti.

Please support us!