Numeeriset funktiot

Oheiset numeeriset funktiot suorittavat laskentaa. Matemaattiset ja Boolen operaattorit on kuvailtu omissa osioissaan. Funktio eroaa operaattorista siinÀ, ettÀ funktioon vÀlitetÀÀn argumentteja ja se palauttaa tuloksen, kun taas operaattorit palauttavat tuloksen yhdistÀmÀllÀ (yleensÀ) kaksi numeerista lauseketta.

Trigonometriset funktiot

LibreOffice Basicin tukemat trigonometriset funktiot ovat ohessa.

Eksponentti- ja logaritmifunktiot

LibreOffice Basic tukee oheisia eksponentti- ja logaritmifunktiota.

Satunnaislukujen tuottaminen

Oheiset lauseet ja funktiot tuottavat satunnaislukuja.

Neliöjuuren laskeminen

TÀtÀ funktiota kÀytetÀÀn neliöjuurien laskentaan.

Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Itseisarvot

TÀmÀ funktio palauttaa itseisarvoja.

Lausekkeen etumerkit

TÀmÀ funktio palauttaa numeerisen lausekkeen etumerkin.

Lukumuunnokset

Oheiset funktiot muuntavat lukuja lukujÀrjestelmÀstÀ toiseen.

Please support us!