Numeeriset funktiot

Oheiset numeeriset funktiot suorittavat laskentaa. Matemaattiset ja Boolen operaattorit on kuvailtu omissa osioissaan. Funktio eroaa operaattorista siinä, että funktioon välitetään argumentteja ja se palauttaa tuloksen, kun taas operaattorit palauttavat tuloksen yhdistämällä (yleensä) kaksi numeerista lauseketta.

Trigonometriset funktiot

LibreOffice Basicin tukemat trigonometriset funktiot ovat ohessa.

Eksponentti- ja logaritmifunktiot

LibreOffice Basic tukee oheisia eksponentti- ja logaritmifunktiota.

Satunnaislukujen tuottaminen

Oheiset lauseet ja funktiot tuottavat satunnaislukuja.

Neliöjuuren laskeminen

Tätä funktiota käytetään neliöjuurien laskentaan.

Integers and Fractional

Functions to round values to integers, and to take the fractional part of a value.

Itseisarvot

Tämä funktio palauttaa itseisarvoja.

Lausekkeen etumerkit

Tämä funktio palauttaa numeerisen lausekkeen etumerkin.

Lukumuunnokset

Oheiset funktiot muuntavat lukuja lukujärjestelmästä toiseen.

Please support us!