"^" Operator

Korottaa luvun potenssiin.

Syntaksi:


tulos = lauseke1 ^ eksponentti1

Parametrit:

Tulos: mikä tahansa numeerinen lauseke, jossa on tulos luvun potenssiin korottamisesta.

Lauseke1: numeerinen arvo, joka halutaan korottaa potenssiin.

Eksponentti1: potenssi, johon lauseke1 korotetaan.

Esimerkki:


Sub Example
    Print ( 12.345 ^ 23 )
    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Korotus logaritmia käyttäen
End Sub

Please support us!