"/" Operator

Jaetaan kaksi arvoa.

Syntaksi:


tulos = lauseke1 / lauseke2

Parametrit:

Tulos: mikä tahansa numeerinen arvo, jossa on jakolaskun osamäärä.

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa numeeriset lausekkeet, joilla halutaan suorittaa jakolasku.

Esimerkki:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Please support us!