"*" Operator

Kerrotaan kaksi arvoa.

Syntaksi:


tulos = lauseke1 * lauseke2

Parametrit:

Tulos: mikä tahansa numeerinen lauseke, joka tallentaa kertolaskun tulon.

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa numeeriset lausekkeet, jotka halutaan kertoa keskenään.

Esimerkki:


Sub ExampleMultiplication1
    Print 5 * 5
End Sub
 
Sub ExampleMultiplication2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 * iValue2
End Sub

Please support us!