"-" Operator

Lasketaan kahden arvon erotus.

Syntaksi:


tulos = lauseke1 - lauseke2

Parametrit:

Tulos: mikä tahansa numeerinen lauseke, joka sisältää erotuksen vähennyslaskusta.

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa numeeriset lausekkeet, joiden erotus halutaan laskea.

Esimerkki:


Sub ExampleSubtraction1
    Print 5 - 5
End Sub
 
Sub ExampleSubtraction2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 - iValue2
End Sub

Please support us!