XOR Operator

XOR suorittaa eksklusiivisen OR-operaation (poissulkeva tai) kahden lausekkeen yhdistelmälle.

Syntaksi:


Result = Expression1 XOR Expression2

Parametrit:

Tulos: mikä tahansa numeerinen muuttuja, jossa on yhdistämisen tulos.

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa numeeriset lausekkeet, jotka halutaan yhdistää.

Kahden Boolen lausekkeen tapauksessa looginen poissulkeva tai -operaattori (XOR) palauttaa arvon True, vain jos lausekkeiden totuusarvot poikkeavat toisistaan.

Bittitasolla XOR palauttaa ykkös-bitin vain, jos vastaava bitti on asetettu vain toisessa kahdesta lausekkeesta.

Esimerkki:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returns 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returns -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returns -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returns 0
  vOut = vB XOR vA ' returns 2
End Sub

Please support us!