Not Operator

Not tekee lausekkeesta vastakohdan kääntämällä bitit.

Syntaksi:


Tulos = Not lauseke1

Parametrit:

Tulos: mikä tahansa numeerinen muuttuja, joka sisältää negaation (totuusarvon vaihdon) tuloksen.

Lauseke1: lauseke, jonka negaatio määritetään.

Kun negaatiota käytetään Boolen lausekkeeseen, arvo True (tosi) vaihtuu arvoksi False (epätosi) ja arvo False arvoksi True.

Bittitason negaatiossa kukin yksittäinen bitti käännettään.

Esimerkki:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA ' palauttaa arvon -11
    vOut = Not(vC > vD) ' palauttaa arvon -1
    vOut = Not(vB > vA) ' palauttaa arvon -1
    vOut = Not(vA > vB) ' palauttaa arvon 0
End Sub

Please support us!