Eqv Operator

Eqv laskee kahden lausekkeen loogisen yhtÀpitÀvyyden.

Syntaksi:


tulos = lauseke1 Eqv lauseke2

Parametrit:

Tulos: mikÀ tahansa numeerinen muuttuja, joka sisÀltÀÀ vertailun tuloksen.

Lauseke1, lauseke2: mitkÀ tahansa lausekkeet, joita halutaan verrata.

Kun Boolen lausekkeiden yhtÀpitÀvyyttÀ (ekvivalenssia) testataan, tulos on True , jos molemmat lausekkeet ovat samanarvoisia, joko True tai False.

Bittitason vertailussa Eqv-operaattori asettaa vastaavan bitin vain, jos vastaava bitti on asetettu (1=1) molemmissa lausekkeissa tai ei kummassakaan (0=0).

Esimerkki:


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Eqv B > C ' palauttaa arvon -1
  vOut = B > A Eqv B > C ' palauttaa arvon 0
  vOut = A > B Eqv B > D ' palauttaa arvon 0
  vOut = (B > D Eqv B > A) ' palauttaa arvon -1
  vOut = B Eqv A ' palauttaa arvon -3
End Sub

Please support us!