AND Operator

AND yhdistää kaksi lauseketta loogisesti.

Syntaksi:


Tulos = lauseke1 And lauseke2

Parametrit:

Tulos: mikä tahansa numeerinen muuttuja, johon yhdistämisen tulos voidaan tallentaa.

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa lausekkeet, jotka halutaan yhdistää.

Boolen lausekkeet, jotka yhdistetään AND-operaattorilla, palauttavat arvon True(tosi), vain kun molemmat lausekkeet tuottavat arvon True:

True AND True palauttaa True; kaikista muista yhdistelmistä tuloksena on False(epätosi).

AND-operaattori suorittaa myös bittitason vertailun kahden luvun samanpaikkaisten bittien kesken.

Esimerkki:


Sub ExampleAnd
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vVarOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vVarOut = A > B And B > C ' palauttaa arvon -1
  vVarOut = B > A And B > C ' palauttaa arvon 0
  vVarOut = A > B And B > D ' palauttaa arvon 0
  vVarOut = (B > D And B > A) ' palauttaa arvon 0
  vVarOut = B And A ' palauttaa arvon 8 johtuen molempien argumenttien AND-yhdistelystä biteittäin
End Sub

Please support us!