Logical Operators

LibreOffice Basic tukee oheisia loogisia operaattoreita.

Loogiset operaattorit yhdistävät (biteittäin) kahden lausekkeen tai muuttujan sisällön, esimerkiksi sen testaamiseksi, onko tietyt bitit asetettu vai ei.

AND Operator

AND yhdistää kaksi lauseketta loogisesti.

Eqv Operator

Eqv laskee kahden lausekkeen loogisen yhtäpitävyyden.

Imp Operator

Imp suorittaa kahden lausekkeen loogisen implikaation ( L1:stä seuraa L2:si).

Not Operator

Not tekee lausekkeesta vastakohdan kääntämällä bitit.

Or Operator

OR suorittaa kahden lausekkeen loogisen disjunktion (Joko L1 tai L2 (tai molemmat).

XOR Operator

XOR suorittaa eksklusiivisen OR-operaation (poissulkeva tai) kahden lausekkeen yhdistelmälle.

Please support us!