Err Function

Err palauttaa virhekoodin, josta ohjelman suorituksessa sattunut virhe tunnistetaan.

Syntaksi:


Err

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Err-funktiota kÀytetÀÀn virheenkÀsittelyrutiineissa virheen mÀÀrittÀmiseen ja nÀin avustamaan korjaustoimia.

Esimerkki:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler REM MÀÀrÀtÀÀn virheenkÀsittelyrutiinin rivitunnus
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Virheen aiheuttaa se, ettei tiedosto ole
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Virhe " & err & ": " & error$ + chr(13) + "rivillÀ : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Tapahtui virhe"
End Sub

Please support us!