Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

LibreOffice Basic offers several methods to prevent the termination of a program when a run-time error occurs.

CVErr Function

CVErr muuntaa merkkijono- tai numeerisen lausekkeen variant-lausekkeeksi, joka on alityyppiä "Error".

Erl Function

Erl palauttaa sen rivin numeron, jolla virhe tapahtui ohjelmaa suoritettaessa.

Err Function

Err palauttaa virhekoodin, josta ohjelman suorituksessa sattunut virhe tunnistetaan.

Err Object [VBA]

Use VBA Err object to raise or handle runtime errors.

IsError Function

Testataan, onko muuttujassa virhearvo.

Error Function

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

On Error GoTo ... Resume Statement

Lause tekee mahdolliseksi virheen myöhemmin tapahtuessa virheenkäsittelyrutiiniin siirtymisen tai ohjelman jatkamisen.

Resume Statement

Resets error information and indicates what to execute next.

ScriptForge.Exception service

The Exception service is a collection of methods to assist in code debugging in Basic and Python scripts and in error handling in Basic scripts.

In Basic scripts, when a run-time error occurs, the methods and properties of the Exception service help identify the error context and allow to handle it.

Please support us!