Timer Function

Timer palauttaa arvon, joka esittää keskiyön jälkeen kuluneita sekunteja.

Huomautus-kuvake

Käyttäjän pitää ensin esitellä muuttuja, johon Timer-funktio palauttaa arvon. Muuttuja pitää määritellä "Long " -tietotyyppiin , muuten palautusarvo on Date-tyyppiä.


Syntaksi:


Timer

Palautusarvo:

Päivämäärä

Esimerkki:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Tänään kuluneet sekunnit"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Kello on"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service.


Please support us!