Time Statement

Time-lause palauttaa senhetkisen järjestelmäajan merkkijonona, joka on muotoa "HH:MM:SS".

Syntaksi:


Time

Parametrit:

Teksti1: merkkijonolause, jossa on määrittelee kellonajan muodossa "HH:MM:SS".

Esimerkki:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"Kello on"
End Sub

Please support us!