TimeValue Function

TimeValue laskee aikasarjaluvun arvon määrätyistä tunti-, minuutti- ja sekuntiarvoista, jotka välitetään merkkijonoparametrissä. Tulos edustaa kellonaikaa yhtenä numeerisena arvona. Tämä arvoa voidaan käyttää aikaerolaskentaan.

Syntaksi:


TimeValue (teksti1 As String)

Palautusarvo:

Päivämäärä

Parametrit:

Teksti1: merkkijonolause, jossa on laskettavaksi tarkoitettu kellonaika muodossa "HH:MM:SS".

TimeValue-funktiota käytetään muuntamaan mikä tahansa kellonaika yhdeksi luvuksi, niin että aikaeroja voidaan laskea.

TimeValue-funktion palautusarvo on variant-tietotyyppiä, jossa VarType-määre on 7 (Date). Sisäisesti tämä arvo on talletettu double-tyyppisenä kaksoistarkkuuden liukulukuna väliltä 0 ... 0,9999999999.

Erona DateSerial- ta DateValue-funktioon, joissa aikasarjanumero lasketaan suhteessa kiinteään päivämäärään, on se, että TimeValue-funktion palauttamilla arvoilla voi laskea, mutta niitä ei voi jakaa osiinsa (valmisfunktioilla).

TimeSerial-funktiolle välitetään yksittäiset parametrit (tunnit, minuutit, sekunnit) erillisinä numeerisina lausekkeina. TimeValue-funktiolle sen sijaan voidaan välittää parametrinä merkkijono, joka sisältää kellonajan.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

13 Tietotyypit eivät täsmää

Esimerkki:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "alkuhetki"
  b1 = "loppuhetki"
  c1 = "yhteisaika"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Please support us!