TimeSerial Function

TimeSerial laskee aikasarjanumeron määrätyistä tunti-, minuutti- ja sekuntiparametreista, jotka välittävät numeroarvot. Saatua arvoa voi sitten käyttää aikaerojen laskentaan.

Syntaksi:


TimeSerial (tunti1, minuutti1, sekunti1)

Palautusarvo:

Päivämäärä

Parametrit:

Tunti1: kokonaislukulauseke, joka merkitsee tuntilukemaa, jota käytetään muodostamaan aikasarja-arvoa. Kelpoiset arvot: 0-23.

Minuutti1: kokonaislukulauseke, joka merkitsee minuuttilukemaa, jota käytetään muodostamaan aikasarja-arvoa. Yleensä käytetään arvoja 0...59. On kuitenkin mahdollista käyttää arvoja, jotka ovat tuon alueen ulkopuolella, jolloin minuuttien määrä vaikuttaa tuntilukemaan.

sekunti1: kokonaislukulauseke, joka merkitsee sekuntilukemaa, jota käytetään muodostamaan aikasarja-arvoa. Yleensä käytetään arvoja 0...59. (On kuitenkin mahdollista käyttää arvoja, jotka ovat tuon alueen ulkopuolella, jolloin sekuntien määrä vaikuttaa minuuttilukemaan.)

Esimerkkejä:

(12, -5, 45 vastaa lukemia 11, 55, 45)

(12, 61, 45 vastaa lukemia 13, 1, 45)

(12, 20, -2 vastaa lukemia 12, 19, 58)

(12, 20, 63 vastaa lukemia 12, 21, 3)

TimeSerial-funktiota voi käyttää kellonajan muuttamiseen yhdeksi luvuksi, jota voi käyttää aikaerojen laskemiseen.

TimeSerial-funktion palautusarvo on variant-tietotyyppiä, jossa VarType-määre on 7 (Date). Sisäisesti tämä arvo on talletettu double-tyyppisenä kaksoistarkkuuden liukulukuna väliltä 0 ... 0,9999999999. Erona DateSerial- ta DateValue-funktioon, joissa aikasarjanumero lasketaan suhteessa kiinteään päivämäärään, on se, että TimeSerial-funktion palauttamilla arvoilla voi laskea, mutta niitä ei voi evaluoida (valmisfunktioilla).

TimeValue-funktiolle voidaan välittää parametrinä merkkijono, joka sisältää kellonajan. TimeSerial-funktiolle sen sijaan välitetään yksittäiset parametrit (tunnit, minuutit, sekunnit) erillisinä numeerisina lausekkeina.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,""Kellonaika lukuna"
    MsgBox sDate,64,"Muotoiltu kellonaika"
End Sub

Please support us!