Second Function

Second palauttaa kokonaisluvun, joka vastaa sekunteja funktiolla TimeSerial tai TimeValue tuotetussa aika-arvossa.

Syntaksi:


Second (luku1)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Luku1: numeerinen lauseke, jossa on aikasarjanumero, jota käytetään sekuntiluvun laskentaan.

Tämä funktio on TimeSerial-funktion käänteistoiminto. Se palauttaa sekuntiluvun aika-arvosta, joka on tuotettu TimeSerial- tai TimeValue-funktiolla. Esimerkiksi lauseke

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

Palauttaa arvon 41.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "Tämän hetken tarkka sekuntilukema on "& Second( Now )
End Sub

Please support us!