Minute Function (BASIC)

Minute palauttaa tunnin minuuttilukeman, joka vastaa funktiolla TimeSerial tai TimeValue tuotettua aika-arvoa.

Syntaksi:


    Minute (luku1)
  

Paluuarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Luku1: numeerinen lauseke, jossa on aikasarjanumero, jota käytetään minuuttiluvun laskentaan.

Tämä funktio on TimeSerial-funktion käänteistoiminto. Se palauttaa minuuttiluvun aika-arvosta, joka on tuotettu TimeSerial- tai TimeValue-funktiolla. Esimerkiksi lauseke


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

palauttaa arvon 30.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "Meneillään on tunnin "& Minute(Now)& ". minuutti"
    End Sub
  

Please support us!