Minute Function

Minute palauttaa tunnin minuuttilukeman, joka vastaa funktiolla TimeSerial tai TimeValue tuotettua aika-arvoa.

Syntaksi:


Minute (luku1)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Luku1: numeerinen lauseke, jossa on aikasarjanumero, jota käytetään minuuttiluvun laskentaan.

Tämä funktio on TimeSerial-funktion käänteistoiminto. Se palauttaa minuuttiluvun aika-arvosta, joka on tuotettu TimeSerial- tai TimeValue-funktiolla. Esimerkiksi lauseke

Print Minute(TimeSerial(12:30:41))

palauttaa arvon 30.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


     Sub ExampleMinute
     MsgBox "Meneillään on tunnin "& Minute(Now)& ". minuutti"
     End Sub
   

Please support us!