Hour Function

Hour palauttaa tuntilukeman funktiolla TimeSerial tai TimeValue tuotetusta aika-arvosta.

Syntaksi:


Hour (luku1)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Luku1: numeerinen lauseke, jossa on aikasarjanumero, jota käytetään tuntiluvun laskentaan.

Tämä funktio on TimeSerial-funktion käänteistoiminto. Se palauttaa kokonaisluvun, joka vastaa tuntilukemaa aika-arvossa, joka on tuotettu TimeSerial- tai TimeValue-funktiolla. Esimerkiksi lauseke

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

Palauttaa arvon 12.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


     Sub ExampleHour
     Print "Meneillään on vuorokauden " & Hour( Now ) & " . tunti."
     End Sub
   

Please support us!