Kellonaika-arvojen muuntaminen

Oheiset funktiot muuntavat (kellon)aika-arvoja laskettavaksi luvuiksi.

Hour Function

Hour palauttaa tuntilukeman funktiolla TimeSerial tai TimeValue tuotetusta aika-arvosta.

Minute Function (BASIC)

Minute palauttaa tunnin minuuttilukeman, joka vastaa funktiolla TimeSerial tai TimeValue tuotettua aika-arvoa.

Second Function

Second palauttaa kokonaisluvun, joka vastaa sekunteja funktiolla TimeSerial tai TimeValue tuotetussa aika-arvossa.

TimeSerial Function

TimeSerial laskee aikasarjanumeron määrätyistä tunti-, minuutti- ja sekuntiparametreista, jotka välittävät numeroarvot. Saatua arvoa voi sitten käyttää aikaerojen laskentaan.

TimeValue Function

TimeValue laskee aikasarjaluvun arvon määrätyistä tunti-, minuutti- ja sekuntiarvoista, jotka välitetään merkkijonoparametrissä. Tulos edustaa kellonaikaa yhtenä numeerisena arvona. Tämä arvoa voidaan käyttää aikaerolaskentaan.

CDateToUnoTime Function

Palauttaa päivämääräarvon kellonajan UNO-tietorakenteena com.sun.star.util.Time.

CDateFromUnoTime Function

Muuntaa UNO-tietorakenteen com.sun.star.util.Time päivämääräarvoksi.

CDateToUnoDateTime Function

Palauttaa päivämääräarvon kellonajan UNO-tietorakenteena com.sun.star.util.DateTime.

CDateFromUnoDateTime Function

Muuntaa UNO-tietorakenteen com.sun.star.util.DateTime päivämääräarvoksi.

Please support us!