DatePart Function

DatePart-funktio palauttaa päivämäärästä määrätyn osan.

Syntaksi:


DatePart (interval As String, date As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Long

Palautusarvo:

The extracted part for the given date.

Parametrit:

interval - A string expression from the following table, specifying the date interval.

interval (string value)

Selitys

yyyy

Vuosi

q

neljännesvuosi

m

Kuukausi

y

(Vuoden) päivä

w

Viikonpäivä

ww

Vuoden viikkonumero

d

Päivä

h

tunti

n

minuutti

s

sekunti


date - The date from which the result is calculated.

Date literals allow to specify unambiguous date variables that are independent from the current language. Literals are enclosed between hash signs #. Possible formats are:

firstdayofweek: An optional parameter that specifies the starting day of a week.

firstdayofweek value

Selitys

0

käyttöjärjestelmän oletusarvo

1

sunnuntai (oletus)

2

maanantai

3

tiistai

4

keskiviikko

5

torstai

6

perjantai

7

lauantai


firstweekofyear: An optional parameter that specifies the starting week of a year.

firstweekofyear value

Selitys

0

käyttöjärjestelmän oletusarvo

1

viikolla, johon kuuluu 1. tammikuuta, on viikkonumero 1 (oletus)

2

vuoden ensimmäisellä sellaisella viikolla, jossa on päiviä neljä tai enemmän, on viikkonumero 1

3

vuoden ensimmäinen kokonainen viikko, jossa on vain uuden vuoden päiviä, saa viikkonumero 1:n


Esimerkki:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", #12/31/2005#)
    MsgBox DatePart(date:=#1999-12-30#, interval:="q")
End Sub

Please support us!