CDateToUnoDateTime Function

Palauttaa päivämääräarvon kellonajan UNO-tietorakenteena com.sun.star.util.DateTime.

Syntaksi:


CDateToUnoDateTime(aDate)

Palautusarvo:

com.sun.star.util.DateTime

Parametrit:

aDate: Muunnettava päivämääräarvo

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleCDateToUnoDateTime
    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))
End Sub

Please support us!